Овај сајт не користи колачиће. / This site does not use cookies.

Језике, фонетика и бесплатни програми
Сандро Карневалијева Web страница

Mirror

English Italiano Français Español Deutsch Hrvatski Српски 日本語

Пиши ми:
san.car@tiscali.it


Питања и одговори - Верз. 6.05 за Windows - 2006

Download interr.zip (2.377 KB)
 
Ако имаш пријашњу верзију:
Download interrupdate.zip (890 KB)

 Питања и одговори: Енглески

Научите:

  • Енглеске речи: отвори Engleski.inw
  • Италијанске речи: отвори Italijanski.inw
  • Хрватске речи: отвори Croatian.inw, Croato.inw, Croate.inw, Kroatisch.inw, Croata.inw, Kroatiska.inw
  • Француске речи: отвори Francuski.inw
  • Њемачке речи: отвори Njemac'ki.inw
  • Спанске речи: отвори Spanski.inw
  • Шведске речи: отвори S'vedski.inw (с сурадништвом: Sebastián Nuñez, e-mail: cbastian@argentina.com).
  • Јапанске речи: отвори Japanski.inw
  • Више језика у истовремену: отвориJezike.inw


Copyright © 2003-2024 Sandro Carnevali